مقالات

قوانین مالیاتی ساخت و ساز | نحوه محاسبه مالیات بساز و بفروش | معافیت ملک خالی

 

مالیات ساخت و ساز چیست؟

روش محاسبه مالیات ساخت و ساز

سازندگان معاف از مالیات ساخت و ساز

قوانین مالیاتی ساخت و ساز | ماده 77 مالیات‌های مستقیم در این مورد است. اگر با نوع بیان متن های قانونی آشنایی ندارید، نگران نباشید؛ در این جا به طورساده با مفاهیم قانون مالیات بساز بفروش آشنا میشوید..

 

در متن ماده 77 ق.م.م : درآمدی که شخص حقوقی و یا حقیقی از فروش ملک خود کسب می‌کنند شامل مالیات می‌شود و نرخ مالیات ساخت و ساز بر اساس فصل های ( 4 و 5 ) مالیات ساخت و ساز بسیار اهمیت دارد برای اشخاصی که در حوزه ساخت وساز فعالیت دارند. این افراد نیاز دارند با قوانین بساز و بفروش آشنا باشند تا بتوانند مالیات کسب‌وکار خود را مدیریت کنند و مجبور نباشند جریمه‌ی سنگین مالیاتی پرداخت کنند.

 

طبق قانون مالیات بساز بفروش، کلیه اشخاص مشغول به کار در این زمینه باید به ازای فروش واحدهای نوساز خود مالیاتی را به دولت بپردازند، این مالیات برای شخص و ساختمان مختلف متفاوت است ومیزان درصد آن تغییر می‌کند.

بهتراست یک مشاور همیشه در کنار شما باشد تا کارها بدون مشکل و با برنامه ی دقیق پیش برود.

 

روش محاسبه مالیات ساخت و ساز را شرح میدهیم و در ادامه شرایط معافیت مالیاتی ساخت و ساز بیان میکنیم.
اشخاصی که در زمینه بساز بفروش فعالیت دارند میبایست مجوزها ی لازم را دریافت کنند و وظایف متعدد خود جهت اجرای قوانین مختلف کشور به درستی انجام دهند.

اشخاص فعال در زمینه بساز بفروش باید اظهارنامه مالیاتی در قالب اظهارنامه مالیاتی ساخت و ساز برای اداره مالیات ارسال کنند.

ارسال اظهارنامه از وظایف مودی میباشد و اداره مالیات دراین زمینه مسئولیتی ندارد؛ اگرمودیان این کار را انجام ندهند، از قانون تخلف کرده اند و جریمه خواهند شد.

آخرین کاری که فعالان حوزه ساخت و ساز ملزم به انجام آن هستند پرداخت مالیات میباشد؛ اگربه مالیات معین شده اعتراض دارند می‌توانند ضمن عدم تائید این مالیات، اظهارنامه مالیاتی ساخت وساز خود را دوباره ارسال کنند و باید آن موضوعی که مد نظرشان برای اعتراض میباشد را برای سازمان مالیلتی احراز کنند.

 

نرخ مالیات ساخت و ساز

نرخ مالیات بساز و بفروش با توجه به نوع ملک و شرایط فرد سازنده محاسبه نمی‌شوند، مبنای سازمان مالیات برای محاسبه نرخ مالیات ساخت و ساز، درآمد مربوط به فروش ملک نوساز است.

 

افرادی که بساز و بفروش شغل آن‌ها است شامل نرخ مالیات بر درآمد شده و باید درصد مشخصی از مبلغ درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود پانزده تا بیست و پنج درصد را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

 

افرادی که تنها به دلیل افزایش قیمت، ساختمانی را خریداری میکنند و با گذشت دوره ای مشخص آن را میفروشند قانون مالیات در ساخت و ساز آن افراد را صاحب شغل نمی‌داند و درآمد حاصل ازاین فروش را نوعی از سرمایه‌گذاری به حساب می آورد. در نهایت مالیات شخصی که ملک خرید و فروش می‌کند با مالیات افرادی که ساخت و ساز میکند متفاوت است و معادل با بیست درصد از مبلغ سود آن‌ها است.

 

روش محاسبه مالیات ساخت و ساز

مبلغ درآمد از فروش ملک با کسرهزینه‌ ی ساخت و عوارض پرداختی به مراکز دولتی از کل مبلغ فروش ملک محاسبه می‌شود. مطابق ماده مالیاتی (101) مستقیم اشخاصی که ثبت اظهارنامه مالیاتی ساخت و ساز را در زمان مشخص انجام بدهند درصدی از درآمد آنها مشمول معافیت از مالیات ساخت و ساز می‌شود.

 

روش محاسبه مالیات ساخت و ساز( حقیقی )

بعد ازمحاسبه درآمد حاصل از فروش ساختمان، مالیات بساز بفروش مسکن اشخاص حقیقی طبق دستورالعمل اداره مالیات محاسبه می‌شود.
روش محاسبه مالیات ساخت و ساز به صورت زیر میباشد :

درآمد فروش ساختمان تا پنجاه میلیون تومان ، پانزده درصد مالیات
درآمد فروش ساختمان تا یکصد میلیون تومان به ازای مازاد پنجاه میلیون، بیست درصد مالیات
درآمد فروش ساختمان بالای یکصد میلیون تومان به ازای مازاد صد میلیون: بیست و پنج درصد مالیات

 

روش محاسبه مالیات ( حقوقی )

همه ی افراد حقوقی دارای مجوزسازمان برنامه و بودجه ، باید بیست درصد از سود فروش واحدهای نوساز خود را به عنوان مالیات ساخت و ساز بپردازند. مقدار مالیات ساخت و ساز برای شرکت‌های تعاونی مسکن اگرتوسط هیئت دولت تائید شده باشد به 18.75 درصد تغییرمیکند.

 

روش محاسبه مالیات ساخت و ساز ملک های نیمه ساز

سازندگان به خوبی با فروش ساختمان نیمه‌کاره آشنا هستند. در صنف بساز و بفروش گاهی اوقات روبرو شدن با اهداف یا مشکلات جدید باعث می‌شود سازه ای به شکل نیمه‌کاره به فروش برسد؛ در چنین شرایطی قانون مالیات به صورت دیگری شامل حال فروشنده خواهد شد.

فروش سازه های نیمه کاره علاوه بر اینکه مالیات پنج درصدی نقل و انتقال می‌شود، مالیات بسازو بفروش املاک نیز با توجه به مقدار پیشرفت پروژه و درآمد حاصل از فروش آن محاسبه خواهد شد.

 

معافیت مالیاتی ساخت و ساز

معافیت مالیاتی ساخت و ساز یکی از مهم ترین مطالب برای فعالان این حوزه میباشد. سازمان مالیاتی تحت شرایطی سازندگان را از پرداخت مالیات معاف کرده است.

 

سازندگان معاف از مالیات ساخت و ساز

مالیات بر ساخت و ساز برای سازنده هایی در نظر گرفته میشود که ملک خود را در شهرهای پرجمعیت ساخته باشند و جواز ساخت آن‌ها بالاتر ازسال 1395 صادر شده باشد. سازندگانی که در شهرهای کوچک ساخت و ساز انجام میدهند و یا جواز ساخت آن‌ها برای قبل از سال 95 باشد و هنوز ساخت خود را تکمیل نکرده باشند، شامل مالیات ساخت و سازنمی‌شوند.

 

تعدادی ازواسطه ها برای اینکه سود بیشتری بدست بیاورند، ملک را خریداری وخالی می گذارند تا با گذشت زمان به سود مورد نظربرسند، دولت برای جلوگیری از این کار فقط سال اول خالی بودن را معاف از مالیات در نظر میگیرد و از سال دوم خانه خالی، باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

 

 

معافیت مالیاتی بساز بفروش‌ها در شهرهای کم جمعیت
شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به عنوان شهر کم‌جمعیت شناخته می‌شوند. ساخت ملک در این شهرها مشمول مالیات بساز و بفروش املاک نمی‌شود.

 

معافیت مالیاتی صندوق‌های زمین و ساختمان

به صندوق های زمین و ساختمان پرداخت مالیات ساخت و فروش املاک تعلق نمیگیرد. این صندوق‌ها که به عنوان صندوق‌های درآمد ثابت نام برده می‌شوند، هزینه ساخت املاک خود را از طریق سرمایه‌گذاران خرد تامین میکنند و از این طریق سودآوری برای مشتریان‌ خود به وجود می آورند. چنین صندوق‌هایی به جزمالیات بساز بفروش، ازهرنوع مالیات دیگرهم معاف هستند.

 

قوانین مالیاتی ساخت و ساز

شرایط متفاوت سازندگان و فروشندگان ساختمان در مکان های مختلف، باعث بوجود آمدن قوانین متعدد برای مالیات ساخت و ساز املاک مسکونی شده است. این قوانین بر مبنای ماده 77 مالیات میباشند. البته بخشی هم به عنوان دستورالعمل‌ به صورت بخشنامه‌ و تبصره‌های الحاقی به این قانون اضافه شده‌اند.

 

قوانین مالیات ساخت و ساز جز پیچیده ترین قوانین مالیاتی میباشد که اگر شخصی عدم آشنایی با آن را داشته باشد میتواند ضررهای قابل توجهی را متقبل شود. البته همین پیچیدگی باعث می‌شود امکان کسر مالیات با اطلاع دقیق از قانون هم ممکن باشد.

برای تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی خصوصا در حوزه بساز و بفروش، ازمشاورین تخصصی کمک بگیرید. با اینکار علاوه بر کاهش مالیات تا حدممکن، از اشتباهات ناشی از عدم اطلاع از قانون و جریمه سازمان مالیات نیز در امان خواهید بود.

 

مشاوره مالیاتی ساخت و فروش
با توجه به پیچیده بودن قانون در حوزه ی ساخت و سازکه مواردی چون تولید، سربار و بهای تمام‌شده را شامل میشود و مد نظر گرفتن وضعیت تورم و طولانی بودن اتمام پروژه در مقابل گزارشگری مالیاتی ، صحیح است که سازندگان با دریافت مشاوره مالیاتی ساخت و فروش از تمام قانون اطلاع داشته باشند تا جریمه نشوند و بتوانند با بهره بردن از موارد موجود در قانون، با کاهش بهای تمام‌شده پروژه، از سود بیشتری برخوردار شوند.