درباره موسسه

موسسه خدمات مالی و حسابداری ستایش تراز آسیا در تاریخ 21/10/1390 به شماره ملی 10320720268 و شماره ثبت 28613 دراداره ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده . این موسسه با بیش از 11 سال سابقه فعالیت ارائه دهنده خدمات حرفه ای حسابداری ومشاوره مالی و مدیریت در بخش خصوصی می باشد و با استفاده از تجربیات شرکاء و مدیران مجرب خود قادر به ارائه خدمات حرفه ای و گزارشات به زبانهای فارسی و انگلیسی در زمینه های مختلف می باشد که اجمالا در زیر تشریح گردیده است .

برخی از خدماتی که موسسه اراِئه می نماید عبارتند از :

– تنظیم اظهار نامه عملکرد سالانه

– تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده

– تنظیم لیست بیمه وآیین نامه پرسنلی _محاسبات حقوق و دستمزد

– تنظیم صورت های مالی و گزارشات مورد نیاز حسابرس

– تهیه و تنظیم اطلاعات مالی شامل صورتهای مالی اعم از صورتهای مالی تلفیقی برای شرکتهای گروه اصلاح حساب و…

– استقرار و بررسی کنترلهای داخلی در شرکت وارائه نامه مدیریت شامل نقاط ضعف  و ریسکها و پیشنهادات.

-حسابرسی عملیاتی و تهیه گزارشات خاص برای مدیریت

– طراحی واجرای سیستم حسابداری با استفاده از نرم افزار مالی

– ثبت اسناد حسابداری (جاری ومعوقه) با ارائه گزارشات جامع

– تنظیم صورت معاملات فصلی (169 مکرر) و ارائه مستندات

– خدمات مشاوره ای مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی شامل تهیه و تنظیم اظهار نامه های مالیاتی و پیگیری مکاتبات و حضور در جلسات مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به نمایندگی از طرف اشخاص حقوقی تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی و پیگیری دفاعیات و حضور در جلسات و هیاتهای حل اختلاف مربوطه .

– اصلاح حساب و اسناد حسابداری در دوره های عملکرد مالی

– انجام امور حسابداری و مالی در خصوص شرکتهایی که بخشی و یا تمام عملیات حسابداری از طریق برون سپاری انجام می گردد شامل پلاک کوبی داراییها و محاسبه قیمت تمام شده و…

– ارائه انواع خدمات مشاوره ای مالی و استقرار سیستمهای نرم افزار یکپارچه و جداگانه حسابداری و انبار و بهای تمام شده و فروش و خزانه داری و حقوق و دستمزد و…

– ثبت نام کد اقتصادی و گواهی ارزش افزوده

– تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی

– تشکیل پرونده در سازمان تامین اجتماعی و دریافت کد کارگاهی

– مشاوره وبرنامه ریزی مالی و مالیاتی

– تحریر دفاتر روزنامه و کل  و دفتر درآمد و هزینه

– محاسبه بهای تمام شده و ارائه کلیه گزارشات انبار (تولید وبازرگانی )

– مشاوره بانکی و مشاوره در زمینه دریافت ضمانت نامه و تسهیلات بانکی و اعتبارات اسنادی

– بازرسی قانونی و حسابرسی های مالی و مالیاتی و بیمه ای شرکتها در بخشهای خصوصی و دولتی و شرکت های خارجی شعب شرکتهای خارجی و مجریان قراردادهای پیمانکاری در ایران و …
– مشاوره در تجزیه و تحلیل وضعیت شرکتها از منظرمالی و اقتصادی

– مشاوره و بررسی کننده طرحها و پروژهای صنعتی از نظر مالی و اقتصادی

– تهیه و بررسی طرح تو جیه اقتصادی مالی پروژه ها و طرح تو جیهی افزایش سرمایه

– نحوه استقرار حاکمیت شرکتی در انواع شرکتهای گونا گون