اخبار

🗣ادعای خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان علامه:

🗣ادعای خاندوزی وزیر اقتصاد در جمع دانشجویان علامه:

📌رویکرد دولت سیزدهم مقابله با فرارهای مالیاتی و «ازما بهترون»ها است

🔹جهت‌گیری دولت سیزدهم این است که با فرارهای مالیاتی و از ما بهتران‌ها مقابله شود.

🔹از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا تابستان امسال، 2 میلیون مودی مالیاتی جدید در اقتصاد ایران شناسایی شدند.

🔹یعنی اینگونه نیست که در مقابله با فرارهای مالیاتی به دنبال این باشیم که برخی افراد کم مالیات پرداخت می‌کنند! بلکه دولت به دنبال این بود که افرادی را شناسایی کند که اساسا فرار مالیاتی داشتند و فاقد پرونده مالیاتی بودند.

🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻