اخبار

🔺 بیمه نکردن کارگران بر اساس ماده  183 قانون کار:

🔹كارفرمايانی كه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود داری نمايند، علاوه بر تاديه كليه حقوق متعلق به كارگر (سهم كارفرما) باتوجه به شرايط و امكانات خاطی و مراتب جرم به جريمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد.