اخبار

🔹 ابلاغیه مورخ ۳۰/ ۵/ ۱۴۰۲ دادستان انتظامی مالیاتی عنوان … مبنی بر اهتمام رسیدگی دقیق به اعتراضات مودیان مالیاتی در مراجع حل اختلاف [ از جمله ماده ۲۳۸ ق.م.م ]

مسئول یا مسئولان رسیدگی مجدد موضوع ماده ۲۳۸ ق.م.م ، نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مجریان قرار موظفند اظهارات و لوایح اعتراضی مودیان را به صورت دقیق بررسی و با دریافت مدارک و مستندات و عندالزوم انجام استعلام و اتخاذ روش های حرفه ای جهت دستیابی به واقعیت، در خصوص کلیه موارد اختلافی اظهارنظر صریح نموده و نتیجه را در پرونده منعکس نمایند. در این صورت اتخاذ تصمیم نسبت به تعدیل درآمد و ماخد مشمول مالیات با قید جهات و دلایل آن نه تنها دائر بر هیچگونه محدودیت و ملاحضه فراقانونی نمی‌باشد بلکه …