اخبار

🔹ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ اصلاحی سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم

🔺مشمولین ارسال فهرست معاملات، در موارد خرید کالا، خدمت و یا دارایی،

➖از اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون [مالیات‌های مستقیم] ( فعالیت های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات) و یا

➖اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند،

🔺الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست معاملات ارسالی نخواهند بود و می توانند این گونه خریدها را به صورت مجموع اعلام نمایند.