اخبار

🔹سه پیشنهاد اتاق تهران روی میز سبحانیان

🔺در هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ، فعالان بخش خصوصی برای چندمین بار مشکلات خود در حوزه مالیاتی را با هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در میان گذاشتن و او هم همچون گذشته به آنها وعده داد؛ مشکلات آنها را بررسی و حل و فصل خواهد کرد.

🔺اما در این نشست محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران سه پیشنهاد مشخص به سبحانیان داد.

🔺اولین پیشنهاد او مشارکت اتاق تهران در آموزش مؤدیان بود. نجفی عرب در ادامه خواستار ایجاد یک میز واکنش سریع مالیاتی در اتاق تهران شد. پیشنهاد سوم رئیس اتاق تهران، شناسایی شرکت‌های خوش‌حساب مالیاتی و پذیرش فوری اظهارنامه‌های آنها بود.