اخبار

🔹سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در مراسم پایانی اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور به اهمیت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی پرداخت و گفت:

🔺هیچ شبهه ای در اجرای قانون سامانه مودیان نباید در سطوح جامعه بوجود بیاید. سازمان امور مالیاتی تکالیف خودش را بطور کامل انجام داده و از اول دیماه آمادگی کامل را به لحاظ فنی و زیرساختی برای ثبت نام تمام اشخاص حقیقی و سایر مشمولان را دارد.