اخبار

🔹سازمان امور مالیاتی اعلام کرد

🔹امکان اصلاح و ویرایش اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره (فصل)، فقط تا پیش از شروع مهلت ارسال اظهارنامه دوره بعد مقدور است.

🔹🔺مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلف به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند، اما به منظور تکریم مودیان و در راستای ایجاد وحدت رویه در اصلاح و ویرایش اظهارنامه، از این پس امکان ویرایش و اصلاح اظهارنامه از طریق سامانه های سازمان تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه فصل بعد مقدور است.