اخبار

🔹رشد ۳ برابری مالیات با اطلاعات حساب بانکی اشخاص

مدیرکل حسابرسی سازمان مالیاتی:

🔺تاکنون ۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق مالیات‌های معوقه سال‌های گذشته تامین شده است.
🔺ارائه اطلاعات بانک مرکزی از حساب‌های بانکی اشخاص، رشد اخذ مالیات سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را سه برابر کرد.