اخبار

🔹درصورتیکه به هر دلیل امکان اخذ شناسه کالا/خدمت برای مودیان فراهم نباشد، چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟

تاریخ:1402/11/30

🔸مبنای اخذ شناسه کالا/خدمت در درگاه stuffid.tax.gov.ir می‌باشد. جزییات آن در فایل راهنمای «شناسه کالا و خدمات» در درکاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir در بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گزینه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای مرتبط قابل بهره‌برداری می‌باشد.