اخبار

🔹تابناک / عوارض کیلومتری

🔺یکی از عوارض‌های عجیبی که در لایحه سال بعد گنجانده شده، اخذ عوارض از کسانی است که از مسیرهای بین‌شهری استفاده می‌کنند آن هم کیلومتر به کیلومتر

🔺بر این اساس وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزارهای هوشمند از کلیه وسایل نقلیه (به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی) که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌کنند، بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و براساس نوع خودرو با تصویب هیئت وزیران عوارض دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالانه پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری، ایمن‌سازی و هوشمندسازی جاده‌های کشور کند.

🔺صدور مفاصاحساب جرایم رانندگی موکول به تسویه این عوارض شده است.