اخبار

🔹ایسنا / بررسی مالیات حساب‌های اینفلوئنسرها در دستور کار سازمان امور مالیاتی کشور است و در گام اول بیش از ۶۰۰۰ نفر شناسایی شدند.

🔺مجید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فعالیت مجازی اینفلوئنسرها اظهار کرد:

سازمان امور مالیاتی در چند سال اخیر از طریق حساب‌های بانکی، تعاملات صفحات این افراد و استفاده از اطلاعات افراد ثالث چه براساس گزارش‌های مردمی و چه به معنای اشخاصی که نقل‌وانتقال مالی با این افراد داشته‌اند؛ بررسی انجام داده و از همه مسیرها اطلاعات لازم را دریافت کرده است. در گام اول بیش از حدود ۶۰۰۰ نفر شناسایی شده‌اند و در تعامل هستند تا مالیات حقه را پرداخت کنند و این در حال گسترش است.

برخی همزمان در فضای مجازی و واقعی فعالیت دارند؛ مانند فعالیت سالن‌های لوکس آرایشی که به ویژه در تهران در حال افزایش است. این افراد از صفحات و فعالیت واقعی خود همزمان درآمد دارند که این موارد به صورت ویژه در حال بررسی است و موارد خیلی خوبی از آن‌ها شناسایی شده است.