اخبار

🔹اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان

تاریخ:1403/1/20

🔺با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام  به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی می‌رساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی‌باشد:

➖درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛
➖ خرید و فروش سهام/اوراق بهادار؛
➖ سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛
➖ سود سپرده بانکی؛
➖ سود سهام و اوراق بهادار؛
➖ حق عضویت؛
➖ کمک های بلاعوض؛