اخبار

🔵 پلمب دفاتر تجاری الکترونیکی می شود

◀️در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند چ ماده ۴ به تصویب رسید؛

🔸سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۵) قانون تجارت به جای مهر و موم (پلمب) دفاتر تجاری به صورت الکترونیکی اقدام نماید.

 

@news_acciran

http://Instagram.com/mr.acciran