اخبار

🔵طرح طبقه بندی مشاغل

◀️بر اساس ماده ۴۹ قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا مؤسسات ذی‌صلاح این طرح را تهیه کنند و پس از تأیید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

🔹طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارگر لازم‌الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حدنصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه‌بندی قرار بدهند.

🔸در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا می‌کنند، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و سرپرستان به‌عنوان کمیته طبقه‌بندی مشاغل که در هر کارگاه مستقر است، بنابراین در صورتی که در کارگاهی مشکلی رخ دهد یا انحرافی به وجود آید کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل و نمایندگان کارگر رسانده و این کمیته نیز بایستی نسبت به استماع اظهارات و یا شکایت‌های کارگران از طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ، اقدام کنند در صورتی که این کمیته به‌هرنحوی پاسخگوی مسائل و مشکلات کارگری نباشد و رسیدگی نکند، بایستی موضوع به هیئت‌های حل اختلاف انعکاس داده شود، هیئت حل اختلاف نیز درباره شکایت کارگران رسیدگی می‌کند و موضوعات درباره انحراف از طرح طبقه‌بندی مشاغل را بررسی و رأی صادر می‌کند که لازم‌الاجراست و هر دو طرف باید به این طرح تمکین و آن را اجرا کنند