اخبار

🔵حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون در سال ۱۴۰۳ معاف از مالیاتند.

◀️در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه ۱۲۰ میلیون تومان تعیین شده است.

🔹️ درآمد سالانه ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون مشمول ۱۰ درصد، ۱۶۸ تا ۲۷۶ مشمول ۱۵ درصد، ۲۷۶ تا ۴۰۸ میلیون مشمول ۲۰ درصد و درآمدهای بیشتر از ۴۰۸ میلیون تومان در سال مشمول ۳۰ درصد مالیات خواهند بود.

🔹️ مالیات درآمد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری طبق مادهٔ ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ محاسبه خواهد شد.

💢منبع: فارس

پ.ن:لازم به ذکر است که حقوق ماهانه در سال ۱۴۰۲ تا سقف ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معاف از مالیات میباشد و به احتمال زیاد نمایندگان مجلس لایحه سال ۱۴۰۳ را اصلاح خواهند نمود