اخبار

🔴حذف معافیت فعالیت های کشاورزی و…  در لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

🟢 ماده ٨١: درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی ، دامپروری ، دامداری ، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور ، صیادی و ماهیگیری ، نوغان داری ، احیای مراتع و جنگلها ، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد . دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .

🔴ماده ٨١ اصلاحی(پیشنهادی):
درآمد مشمول مالیات ابرازی سالانه اشخاص حقیقی حاصل از فعالیت‌های بخش كشاورزی (شامل کلیه زیربخش‌ها) تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء 1 بند الف ماده 129 این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات می‌باشد