اخبار

🔴تصمیم جدید برای دریافت حق بیمه و مالیات/سازمان امور مالیاتی مسئول جمع آوری حق بیمه!

◀️در جلسه علنی امروز مجلس در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بند ث ماده ۴ به تصویب رسید:

🔹بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند.