اخبار

🔴استرداد یک ماهه مالیات بر ارزش افزوده منوط به ثبت صورتحساب الکترونیکی خرید و فروش در سامانه مودیان

👨‍💼رئیس سازمان امور مالیاتی :

◀️کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده مستلزم ثبت اطلاعات صورتحساب الکترونیکی خرید و فروش سریع توسط شرکتهاست. در این صورت، میزان مالیات توسط سامانه محاسبه و در سریعترین زمان ممکن پرداخت خواهد شد.