اخبار

🔴آدرس هایی که یک دارنده کسب و کار و حسابدار برای برنامه ریزی مالی و مالیاتی به آنها نیاز پیدا خواهد کرد؛

تاریخ:1403/1/20

🟢سامانه درگاه ملی مالیات
https://www.my.tax.gov.ir/

🟢پرتال خبری سازمان امور مالیاتی
https://www.intamedia.ir/

🟢سامانه جامع تجارت ایران
https://www.ntsw.ir/

🟢سامانه ثبت شرکتها (پلمپ دفاتر)
https://irsherkat.ssaa.ir/

🟢روزنامه رسمی ایران
https://www.rrk.ir/

🟢پرتال سازمان تامین اجتماعی
https://eservices.tamin.ir/

🟢سامانه جامع انبارها
https://www.nwms.ir/

🟢سامانه مالیات حقوق و دستمزد
https://salary.tax.gov.ir/

🟢سامانه گزارش معاملات فصلی
http://ttms22.tax.gov.ir/

🟢سامانه ارسال اظهارنامه عملکرد
https://return.tax.gov.ir/

🟢سامانه مالیات اجاره املاک
https://estr.tax.gov.ir/

🟢سامانه جامع امور گمرکی