اخبار

🔘 برخی معافیت های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در بخش خدمات ( اجراء از ۱۳ دی ۱۴۰۰ ) 

🔺خدمات بیمه های زندگی، خدمات بیمه های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی

 

🔺خدمات حمل و نقل ( اعم از بار و مسافر ) درون و برون شهری و بین المللی جاده ای، ریلی و دریایی

 

🔺خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر، مهمانپذیر ها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه های ذیربط