اخبار

🔘 الزام دستگاه ها به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی

تاریخ:1402/10/23

◾️از جمله تکالیف مقرر به موجب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم ( قابل اجراء از ابتدای سال ۱۳۹۵ ) که ترجیحا برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تاکید قرار گرفته اطلاعات به شرح ذیل می باشد که بایستی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

🔹اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

▪️١- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

▪️٢- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

▪️٣- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

▪️٤- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن