اخبار

📺 چرا مدارس غیر انتفاعی را از مالیات معاف کردید؟

👤محمد برزگری، رئیس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی:

🔹️ چرا برای معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی سقف تعیین نمی‌کنند؟