اخبار

📣اینتا – لایحه تسهیل تکالیف مودیان تصویب شد

♨️سخنگوی شورای نگهبان: لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در شورای نگهبان تایید شد.

🔰رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: با تصویب این قانون و با همراهی فعالان اقتصادی، این قانون را برای گسترش عدالت مالیاتی به نفع اقتصاد مولد اجرا می‌کنیم‌.