اخبار

📜 اطلاعیه دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران  

◾️ با عنایت به تصویب نامه ۱۰۹۷۷۹ ‏/ت۶۱۳۴۱ /ه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ هیئت وزیران درخصوص تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ که به موجب آن ماًخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه درسال ۱۴۰۲ معادل  چهارده درصد (۱۴%) ارزش معاملاتی تعیین گردیده است، می باید مصوبه مزبور در روزنامه رسمی منتشر و پس از سپری شدن پانزده روز از تاریخ انتشار مصوبه در روزنامه رسمی اجرایی گردد.

◾️ لذا دفاتر اسناد رسمی باید از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه مرقوم، حق الثبت و نیم درصد کاداستر کلیه اسنادی که ارزش معاملاتی املاک مبنای محاسبه و وصول وجوه دولتی آنها می‌باشد را از ماًخذ ۱۴ درصد ارزش معاملاتی محاسبه و وصول نمایند.

 

✍  رئیس دفتر حقوقی

کانون سردفتران و دفتریاران