اخبار

📌 نماینده مجلس از تلاش دولت برای دریافت مالیات از کشاورزان خبرداد!

🗣علیرضا نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی:

🔹️ دولت برای اولین بار درلایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم می خواهدبرای معافیت مالیاتی کشاورزان نیزسقف تعیین کند!

🔹 یعنی به جای حمایت از کشاورزان و تشویق کشاورزان به تولید پایدار،نگرانی در جامعه زحمتکش کشاورز روستایی ایجاد نماید.قطعابه کمک همکارانم در مجلس مانع رای آوری این لایحه خواهیم شد