اخبار

📌 دخل دولت از خانه‌های خالی؛ 2 هزار میلیارد تومان

🔹سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی که از سوی صدا وسیما مطرح شد؛ گفت: براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی در سال 1400 در کشور 140هزار خانه خالی وجود داشت که براساس آن هم ما 2 هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کردیم. البته این موضوع مورد اعتراض مودیان قرار گرفت که درحال بررسی است.

🔹او گفته طبق آخرین آماری که به ما در مورد سال 1401 داده شده تعداد خانه‌های خالی 18 هزار است که این عدد باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا چالشی به وجود نیاید.