اخبار

📌 انواع صورتحساب الکترونیکی: 

📌 انواع صورتحساب الکترونیکی:

همان‌طور که پیش از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سه نوع صورت‌حساب (فاکتور) داشتیم، با تصویب این قانون نیز سه نوع صورت‌حساب الکترونیکی تعریف شده است.

صورت‌حساب الکترونیکی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم.

🔹️ هر کدام از این صورت‌حساب‌ها شامل اطلاعات خاصی می‌شوند و فقط ویژگی‌های منحصر به فرد خودشان را دارند.

🔰 صورتحساب الکترونیکی نوع اول:

این نوع از صورتحساب

🍀 تمامی اطلاعات مربوط به خریدار

🍀 فروشنده

🍀 موضوع معامله (اینکه کالا یا خدمات است)

🍀 و نحوه تسویه آن را مشخص کرده است.

🔰 این صورتحساب شامل موارد زیر می‌شود:

🍀 نوع فروش

🍀 نوع خریدار

🍀 تاریخ و زمان صدور

🍀 اطلاعات هویتی

🍀 مشخصات کالا یا خدمات

🍀 واحد سنجش

🍀 مبلغ واحد و مبلغ کالا

🍀 عوارض

🍀 مبلغ پرداختی نقدی و مقدار نسیه

🔰 صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:

این صورتحساب اطلاعات کمتری نسبت به صورت حساب نوع اول دارد.

در این صورتحساب

🍀 فقط اطلاعات فروشنده

🍀 و اطلاعات کالا

🍀 و خدمات

درج می‌شود.

مهم‌ترین نکته‌ای که در ارتباط با این نوع از صورتحساب می‌توان به آن اشاره کرد این است که بابت این صورت‌حساب هیچ گونه اعتبار مالیات بر ارزش افزوده قابل احتساب نیست.

🔰 صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:

این صورت‌حساب در واقع همان رسیدی است که دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیک به شما می‌دهد. در این نوع از صورت‌حساب الکترونیکی کمترین اطلاعات نسبت به دو نوع دیگر صورتحساب وجود دارد؛

به عبارت دیگر، مشخصات خریدار، کالا و خدمات در این صورتحساب نشان داده نمی‌شود و فقط نام فروشنده بر روی آن ثبت می‌شود. این صورت‌حساب فاقد الگو است.