اخبار

📌  از سال آینده، شناسه یکتا ملاک ارایه خدمات بانکی و مالیاتی خواهد بود

📌  از سال آینده، شناسه یکتا ملاک ارایه خدمات بانکی و مالیاتی خواهد بود

🗣رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار:

🔹️ از سال ۱۴۰۳، ارایه خدمات بانکی و مالیاتی کسب و کارها منوط به داشتن شناسه یکتا خواهد بود.

🔹️ مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور mojavez.ir صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجهه خواهند شد.

🔹️ لازمه این امر داشتن شناسه یکتا است و شناسه یکتا نیز در حقیقت مجوز الکترونیکی است که از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

سیاح با اشاره به اینکه بر اساس قانون، باید تمام مجوزهای کاغذی تا نیمه دوم امسال تبدیل به شناسه یکتا شوند، گفت:

🔹️ مجوزهایی که از سال 1402 به بعد خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده و در بانک اطلاعات کسب و کارها ثبت نشده باشند، از نظر دولت اعتبار قانونی ندارند.