اخبار

📌یادآوری / پلمپ دفاتر قانونی جهت عملکرد ۱۴۰۳

تاریخ:1402/12/20

🔺کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی که در گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م قرار می گیرند مکلف به تهیه و پلمپ دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت خواهند بود .

⭕️ آخرین مهلت مقرر در این خصوص جهت پلمپ دفاتر سال مالی ۱۴۰۳ ، تا پایان اسفند سال جاری ( ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۲ ) می باشد.

🔻 ضمناً اشخاص ذیل،بر اساس شاخص نوع فعالیت،از ابتدای سال ۱۴۰۰، جزو مودیان گروه اول محسوب شده و مکلف به رعایت مقررات آیین نامه از جمله تهیه و تنظیم دفاتر قانونی ( روزنامه و کل موضوع قانون تجارت ) می باشند:

١- کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان
۲-صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه یامراجع ذیربط
۳-صاحبان هتل های سه ستاره و بالاتر
۴- صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، درمانگاهها ، کلینیک های تخصصی
۵-صاحبان مشاغل صرافی
۶- صاحبان فروشگاههای زنجیره ای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط
۷-صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک وطراحی سیستم.
۸-صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری