اخبار

📌پرداخت پول گندم کاران از جیب ۹۰ فراری مالیاتی

🔹پیگیری‌ها از سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد در همکاری با سازمان برنامه و بودجه بخشی از مطالبات گندم کاران از محل وصول مالیات از فراریان بزرگ مالیاتی همچون برخی شرکتهای سیمانی پرداخت شده است.

🔹حدود ۲۵ همت از مطالبات مذکور از این محل وصول و پرداخت شده است.

🔹این رقم از حدود ۹۰ شخص حقوقی و شرکتهای مرتبط با شرکتهای بزرگ فولادی وسیمانی وصول شده است