اخبار

📌پارامترهای جدید در مدل جدید اعتبارسنجی

🏦مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:

🔹 مدل جدید اعتبارسنجی به طور کامل پیاده سازی شده که یکی از پایه های اصلی تشکیل آن هوش مصنوعی است و هم اکنون در حال اخذ اطلاعات از سازمان‌های مختلف برای تکمیل پایگاه داده مربوط به این کار هستیم.

🔹 علاوه بر مباحث چک برگشتی ، پرداخت تسهیلات و رفع تعهد ارزی و …. مهمترین مواردی که به مدل جدید اضافه شده است، شامل سجل محکومیت‌های مالی، صدک‌بندی افراد در دریافت یارانه، بدهی مالیاتی و جرایم راهنمایی رانندگی می‌شود.