اخبار

📌مالیات عامل توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی

🔹 یکی از شبهات پرتکرار در سال‌های اخیر، ارتباط وضع مالیات بر تولید پتروشیمی و تاثیر این اقدام بر بازار سرمایه است.

🔹در تاثیر حذف معافیت مالیاتی پتروشیمی‌های خوراک گازی بر بازار سرمایه باید توجه داشت که ریزش بورس در سال گذشته علل و دلایل مختلفی دارد که حتی اگر خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به صورت رایگان در اختیار واحدهای پتروشیمی قرار گیرد اما اصلاحات مورد نظر در اقتصاد کشور انجام نشود، بورس رشد نخواهد کرد.

🔹 در همه کشورهای دنیا دولت‌ها با اعمال سیاست‌های تنظیم‌گرانه و به صورت تدریجی، پتروشیمی‌ها را به سمت توسعه زنجیره ارزش و ارتقای بهره‌وری و افزایش سود و سهام این شرکت‌ها هدایت می‌کنند.