اخبار

📌صد‌ور برگ تشخیص مالیاتی برای ۴۵ هزار خانۀ لوکس

🗣 خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت:

🔹️ تمرکز دولت در خصوص مالیات اینفلوئنسرها تاکنون شناسایی درآمدها بوده. در مجموع تا الان ۵۵۰ کاربر رسانه‌های اجتماعی با درآمدهای تبلیغاتی بزرگ شناسایی شدند.

🔹صرفا ۱۲۳ نفر از آن‌ها حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد واریزی به حساب‌های بانکی‌شان بوده که قطعا در دست بررسی دولت قرار دارد.

🔹در خصوص مالیات موسوم به باغ ویلاهای مجاز دولت به‌دنبال درآمدزایی نیست و هدف این مالیات تحقق عدالت است و تاکنون برای ۴۵ هزار ملک لوکس در کشور برگ مالیات صادر شده.

🔹۶۳ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی در ۳ ماهه گذشته صادر شده که تمرکز اصلی بر افرادی بود که ۲ واحد به بالا منزل خالی در اختیار داشتند.