اخبار

📌زنگنه: ۴۰ شرکت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده کرده‌اند 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس:

🔹بر اساس آمار ۴۰ شرکت از بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخفیف مالیاتی استفاده کرده‌اند.

🔹آنها محصولات خود را با قیمت جهانی در بازار ایران فروخته‌اند.