اخبار

📌رشد ۲۰۰ درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی

🔹افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام شده به میزان ۲.۲ میلیون شخص حقیقی و حقوقی، افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی، رشد ۸۰ درصدی مؤدیان جدید اشخاص حقیقی و افزایش ۵۰ درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته و رشد حدود ۲۰۰ درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی، از نتایج تحقق وعده نظام مالیاتی عادلانه و داده محور است.