اخبار

📌حساب‌های سپرده بانکی راکد بسته می‌شود

🔹نمایندگان مجلس، بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کردند تا نسبت به تعیین تکلیف یا بستن حساب‌های سپرده بانکی راکد اقدام کنند./ ایسنا