اخبار

📌ثبت نام وکلا در سامانه مودیان

📌ثبت نام وکلا در سامانه مودیان

🔹️ ‍ با عنایت به اصلاحیه اخیر لایحه تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که در جریان تایید شورای نگهبان می باشد، صورتحساب های صادره صاحبان مشاغل، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ می بایست به صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مودیان ارسال گردد.

🔴توجه: با توجه به موارد فوق، در صورت تأیید لایحه تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی شورای نگهبان، لازم است صاحبان مشاغل از جمله وکلا، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱، نسبت به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب اقدام نمایند.

ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان، به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می‌باشد و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این خصوص نخواهند داشت.

🔹️ سایر موارد مندرج در لایحه مذکور:

امکان بخشودگی صد درصدی جرایم ماده ۲۲ تا پایان سال ۱۴۰۳

امکان پذیرش هزینه و اعتبار صورتحساب های خارج از سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۳

تهیه اظهارنامه پیش فرض مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان مالیاتی اصلاح آن توسط مودی

افزایش سه برابری ماده ۶ قانون به پنج برابر

– با این توضیح که مطابق ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.

 

#ماليات‌نيوز🔺