اخبار

📌افزایش 360 درصدی مودیان مالیاتی

🗣سخنگوی دولت:

🔹️ مالیات تولیدکنندگان 7 درصد کاهش یافته و باز هم کاهش می‌یابد

🔹️ درآمدهای مالیاتی کشور، سالی 60 درصد افزایش داشته است.

🔹️ 52 درصد منابع بودجه عمومی ما را که قبلا از نفت تامین شد، الان از مالیات تامین کرده ایم.