اخبار

📌آستانه ۱۴ میلیارد تومانی برای صدور صورت حساب الکترونیک در ۱۴۰۳

تاریخ:1402/11/17

🔹سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه آستانه تعیین کننده دایره شمول مودیان حقیقی که باید صورت حساب الکترونیک صادر کنند به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش خواهد یافت، گفت: از دی ماه سال جاری تا کنون ۲۶ هزار مودی به سامانه اضافه شدند.

🔹 از این تعداد حدود ۶ هزار و ۳۰۴ مودی شخص حقیقی و مابقی حقوقی هستند. از اول دی ماه ۲۶ هزار ۶۹۳ نفر به سامانه مودیان اضافه شدند. از این عدد تقریبا ۵ هزار و ۲۷۸ نفر از مودیان شخص حقیقی بودند.

🔹وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، حد آستانه صدور صورت حساب الکترونیک از ۱۸ میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ به ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: به این ترتیب هر سال به گستره مشمولان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و صدور صورت حساب الکترونیک افزوده خواهد شد.