اخبار

💯 ۱۳ نکته طلایی مصاحبه شغلی:

تاریخ:1403/02/01

مرحله مصاحبه در روند جست‌وجوي شغلي از اهميت به‌سزايي برخوردار است. در مدت زمان کوتاه مصاحبه شغلي مي‌توانيد شانس استخدام خود را تقويت کرده يا از بين ببريد.
بسياري از اشتباهاتي که در روند مصاحبه شغلي رخ مي‌دهند قابل پيش‌بيني و اصلاح هستند، لذا هر کس مي‌تواند نحوه مصاحبه خوب را بياموزد.در ادامه به تعدادي از فنون برتر مصاحبه شغلي اشاره مي‌شود که رعايت آنها مي‌تواند به موفقيت شما کمک کند.

1⃣چند نسخه کپي از رزومه‌تان را در جلسه مصاحبه همراه داشته باشيد.
هيچ‌چيزي بهتر از اين بيانگر عدم آمادگي شما نيست که نسخه ديگري از رزومه درخواست شود و شما نداشته باشيد. چندين نسخه کپي از رزومه‌تان را همراه داشته باشيد. شايد مجبور شويد با چندين نفر مصاحبه کنيد و اين امر،همراه داشتن کپي بيشتر، ميزان آمادگي شما را نشان مي‌دهد.
2⃣رسمي و با توجه و محتاط لباس بپوشيد
مي‌توانيد خود را به طرق مختلفي اثبات کنيد، اما نحوه پوشش چيز ديگري است. حتي مي‌توانيد براي ملاقات با افراد مختلف از پوشش‌هاي مشابه استفاده نماييد.
3⃣ارتباط غيرکلامي را دست‌کم نگيريد
هوشيار و پرانرژي بوده و بر صحبت‌هاي مصاحبه‌کننده تمرکز کنيد. از ارتباطات غيرکلامي از قبيل برقراري ارتباط چشمي استفاده نماييد که بيانگر توجه و علاقه شماست.
4⃣اهميت اولين و آخرين تأثير
پنج دقيقه اول و آخر مصاحبه مهم‌ترين بخش‌هاي مصاحبــه به حساب مي‌آيند. در طي اين زمان است که اولين و آخرين تأثير اعمال شده و مصاحبه‌کننده تصميم مي‌گيرد شما فرد مورد نظرش هستيد يا خير. طي پنج دقيقه اول رفتار مثبتي از خود ارائه داده و مطمئن شويد پس از ترک آن مکان در خاطر مصاحبه‌کننده مي‌مانيد.
5⃣حتي اگر رزومه داريد، فرم درخواست شغل شرکت را به طور کامل پر کنيد.
حتي اگر رزومه‌تان را به همراه داريد بسياري از شرکت تمايل دارند داوطلب فرم را به طور کامل تکميل نمايد. تکميل کامل فرم از جانب شما نشانه‌اي مبني بر حرفه‌اي بودن شما و قدرت پيگيري شماست.
6⃣به ياد داشته باشيد هدف هر مصاحبه‌اي دريافت پيشنهاد است.
بايد آنقدر مصاحبه‌کننده را تحت تأثير قرار دهيد که پيشنهاد شغل نمايد. در پايان مصاحبه مطمئن شويد که قدم بعدي چيست و کارفرما چه زماني تصميم‌گيري خواهد نمود.
7⃣نيازهاي کارفرما را بشناسيد.
خود را طوري معرفي کنيد که نشان دهد واقعاً براي شرکت ارزشمند خواهيد بود و با فضاي کاري هماهنگ خواهيد شد.
8⃣مشتاق و پرانرژي باشيد
مشتاق باشيد. کارفرمايان تمايل به استخدام اشخاصي دارند کــــه به راحتي بتوانند با آنان ارتباط برقرار نموده و کنار بيايند و شخص مورد نظر به کار و شرکت‌شان علاقه‌مند باشند. علاقه و انرژي خود را نشان دهيد.
مطمئن شويد مهارت‌هاي مورد نظر را دارا هستيد.
9⃣رقباي خود را بشناسيد. در خصوص تحصيلات، تجربه، آموزش، حقوق و پيشرفت شغلي چگونه با سايرين مقايسه مي‌شويد. به مواردي اشاره نماييد که واقعاً نحوه انجام آن‌ها را مي‌دانيد. نکات کليدي براي شغل بعدي شما به حساب مي‌آيند.
0⃣1⃣توانايي سخت‌کوشي خود را براي دستيابي به اهداف سازمان نشان دهيد.
تصور نماييد اگر مصاحبه کنندگان تمايل به انتخاب افرادي دارند که از جوانب فردي و سازماني به راحتي با سازمان هماهنگ شوند. بايد تاکيد کنيد که چنين فردي هستيد و مزاياي بي‌شماري براي سازمان به ارمغان مي‌آوريد.
1⃣1⃣تمام نقاط قوت خود را بروز دهيد
قابليت‌هاي عملي، مهارت‌هاي کلي و تجربيات به همراه ويژگي‌هاي فردي ارائه نماييد. استخدام کنندگان به دو مورد توجه مي‌کنند،گواهي‌نامه و شخصيت. مي‌توانيد کار را مطابق عملکرد اجرايي گذشته خود انجام داده و با فرهنگ حاکم هماهنگ شويد. درخصوص ويژگي‌هاي مثبت شخصيتي خود صحبت کرده و با ذکر مثال نشان دهيد چگونه هر ويژگي‌ در رورند کار بروز پيدا مي‌کند.
2⃣1⃣پاسخ‌هاي قطعي و صريح و نتايج خاص ارائه دهيد
هرگاه که درمورد قابليت‌ها و دستاوردهاي خود ادعايي مي‌کنيد قابل قبول‌تر و بهتر خواهد بود که براي اثبات ادعاي خود مثالي ذکر نماييد. نحوه به کار بردن موفقيت‌آميز مهارت مورد نظر را در موقعيت شغلي براي مصاحبه‌کننده شرح داده و نتيجه حاصل شده را نيز ارزيابي نماييد. سعي کنيد تاخاص باشيد
3⃣1⃣از اقرار و پذيرفتن اشتباه خود نهراسيد
کارفرمايان تمايل دارند بدانند شما مرتکب چه اشتباهاتي شده‌ايد و چگونه از اشتباهات خود درس گرفته‌ايد. از اقرار به اشتباهات گذشته خود نگران نباشيد، اما همواره نگران ويژگي‌هاي مثبت خود باشيد و اينکه چگونه نتايج منـــــفي را به نتايج مثبت بدل نموديد.