اخبار

🌐 سرمایه گذاری در ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند، از پرداخت مالیات معاف شد

👤 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، دستورالعمل مالیاتی مواد ۴ و ۵ قانون درباره کمک به ساماندهی پسماندهای عادی را ابلاغ کرد.

▫️به گزارش بازار، در بخشنامه ابلاغی سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل مالیاتی درباره قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی را ابلاغ کردمالیاتی سراسر کشور آمده است:

🔺در اجرای ماده (۴) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب۲۰ فروردین ۱۳۹۹فروردین مبنی بر”سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی، از پرداخت مالیات معاف است. قراردادهای خرید تضمینی تاسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت‌هاست” .

🔺همچنین در ماده (۵) قانون مزبور آمده است به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصول مدیریت پسماند، مالیات مستقیم همه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدا، و جمع آوری، پردازش، بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.