اخبار

✅ 12 اشتباهی که اداره مالیات را نسبت به پرونده شما حساس می کند

تاریخ:1402/12/19

1- عدم پرداخت به موقع مالیات مندرج در اظهارنامه مالیاتی
2- عدم پرداخت به موقع بدهی مالیاتی مندرج در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
3- عدم پرداخت به موقع مالیات ماهیانه حقوق ودستمزد
4- استفاده بیش از حد از تیک تجمیع در صورت معاملات فصلی
5- ویرایش اظهارنامه ها در حالت غیر معقول با تفاوت فاحش
6- رد شدن مکرر دفاتر و عدم تمکین مودی
7- تعدیلات اسناد حسابداری مغایر با استاندارد حسابداری
8- اعتراض بدون مستندات به برگ تشخیص مالیات
9- رد شدن هزینه ها حتی در اولین سال تاسیس شرکت
10- افزایش و یا کاهش غیر عادی سرمایه
11- عدم محاسبه ثبت و پرداخت.مطلب از کانال تلگرام خانه حسابداری میباشد. اجاره توسط مستاجر
12- عدم محاسبه و ارائه اظهارنامه املاک توسط موجر واحدهای مسکونی تجاری و اداری

جدیدترین و داغ ترین اخبار دنیای حسابداری و مالی ،تکنولوژی، علم و خودرو را با رادیو حساب دنبال کنید