اخبار

✅برای انجام تکالیف مالیاتی حتما باید بدونیم مودی جزو کدام گروه هست؟

اول، دوم یا سوم

🔰گروه اول: اظهارنامه 2 سال گذشته عملکرد بیشتر از مبلغ 15 میلیارد تومان باشد

🔰گروه دوم:فروش کالا یا عرضه خدمات بر اساس اظهارنامه مالیاتی 2 سال قبل، بیشتر از 5 میلیارد تومان و برابر با 15 میلیارد تومان باشد

🔰گروه سوم: اشخاصی که در گروه اول و دوم قرار ندارند و درآمد آن‌ها پایین‌تر از درآمد ذکرشده گروه‌های اول و دوم است، در گروه سوم مشاغل مالیاتی قرار می‌گیرند.

❌ضمنا یک سری مشاغل فارغ از مبلغ درآمدی باتوجه به نوع فعالیت در گروه اول قرار میگیرند:

-دارندگان کارت بازرگانی مانند صادرکنندگان و واردکنندگان؛

-صاحبان صرافی و هتل‌های 3 ستاره و بالاتر؛

-صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگ؛

-مدیران بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی پزشکی؛

-صاحبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای که مجوز فعالیت دارند؛

-مدیران موسسات حسابرسی، حسابداری و مشاوره‌ای؛

-صاحبان شرکت‌های حمل‌و‌نقل زمینی، دریایی و هوایی