اخبار

◾️کارانه و عیدی هم مشمول مالیات است !

🔹رکنا اقتصادی: مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه در قانون بودجه عیدی و کارانه از نرخی که در بند «و» تبصره ۱۲ درج شده مستثنی شد، گفت: طبق قانون نرخ مالیات به نرخ‌های ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بازمی‌گردد.

🔺شاهین مستوفی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، در پاسخ به سوالی در مورد در نظر گرفتن بندی برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد در بودجه سال جاری و عملکرد آن گفت: این موضوع فعلا ناظر بر بحث حقوق و مزایا است. به این معنا که با این حکم قانونی تلاش شد تا بحث مالیات بر مجموع درآمد آغاز شود تا مردم بدانند سازمان امور مالیاتی می‌تواند درآمد اشخاص را از طریق منابع مختلفی که حقوق دریافت می‌کنند شناسایی کند.