اخبار

◾️پیامک مهم سازمان امور مالیاتی برای صاحبان املاکی که ملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت ننموده اند

تاریخ:1402/11/14

🔹سازمان مالیاتی با شناسایی املاک مردم با ارسال پیامک به آنها هشدار می‌دهد که اگر در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود جریمه خانه‌های خالی به آنها تعلق می‌گیرد

🔺متن پیامک ارسال شده به از سوی سازمان مالیاتی به مردم به این شرح است:

کدملی …
تعداد x ملک برای شما شناسایی شده است. برای تعیین وضعیت این املاک حداکثر ظرف مدت ۳ روز به سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir مراجعه کنید. در غیر اینصورت مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوید.