اخبار

◾️مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تمدید شده است.

🔹بر اساس تصمیم کمیته ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۱ تمامی صادرکنندگان تا پایان شهریورماه تمدید شد.

🔹بر این اساس صادرکنندگانی که در این مهلت زمانی تعیین شده، نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند، از معافیت های مالیاتی و مشوق­های پیش بینی شده در قانون، بهره مند خواهند شد.

🔹پیش از این، مهلت رفع تعهد ارزی صادرات تا پایان تیرماه تعیین شده بود.