اخبار

◾️قابل توجه صاحبان مشاغل ▪️برخی نکات در خصوص تعیین وضعیت مالیاتی عملکرد ۱۴۰۲

تاریخ:1403/03/12

🔺۱. بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م به صورت تدریجی و با اولویت بندی از روزهای آینده شروع خواهد شد، لذا به مودیان توصیه شود تا زمان بارگذاری فرم مذکور صبر کنند و عجله ای برای ارسال اظهارنامه نداشته باشند.

۲.برای عموم صاحبان مشاغل گروه های اول، دوم و سوم تا فروش ۱۸ میلیارد تومان انفرادی و ۳۶ میلیارد تومان مشارکتی برایشان فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بارگذاری می شود. توجه اینکه: مبنای گروه بندی طبق آیین نامه ماده ۹۵ فروش ابرازی دو سال قبل یعنی عملکرد ۱۴۰۰ خواهد بود.

۳. مودیانی که برایشان فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بارگذاری شده و مبادرت به تکمیل و ارسال آن نکنند، اگر اظهارنامه ندهند، برایشان برگ قطعی مالیات به همین مبلغ مالیات مندرج در فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م صادر می شود .
اگر اظهارنامه عادی ارسال کنند و مالیات ابرازی کمتر از مالیات پیشنهادی تبصره ماده ۱۰۰ باشد به عنوان مودی پرریسک حسابرسی خواهند شد بدون اعمال تعدیلات و تخفیفات تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م.( مانند عملکرد سال ۱۴۰۱ نخواهد بود که برخی مودیان با ابراز صفر یا کمتر ، قطعی برایشان صادر شد)

۴. مودیانی که از تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م  استفاده کنند یا اظهارنامه تعاملی را با همان مالیات  پیشنهادی تایید کنند بطور کامل از مزایای تقسیط و بخشودگی جرائم استفاده خواهند کرد ولی اگر اظهارنامه عادی بدهند ، حداکثر تقسیط ۳ قسط ( ۱ نقدی و ۲ ماه )

نکته بسیار مهم : فرصت تقسیط این مودیان همین ۳ قسط است و تابع بخشنامه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ که مدت تقسیط بیشتر برای ابرازی پیش بینی شده بود نخواهند بود

۵. اگر اطلاعات جدید واصل شود تا ۱۵٪ اختلاف هم مطالبه نمی شود اما اگر بیشتر شد ولی فروش هنوز زیر نصاب ۱۸ و ۳۶میلیارد باشد فقط مابه التفاوت مطالبه می‌شود با صدور برگ قطعی ( نه تشخیص ) ، اگر فروش بیشتر از نصاب شد کلا از تبصره خارج و با لغو معافیت، مالیات  و جرائم مطالبه خواهد داشت با صدور برگ تشخیص

۶. اگر مودی اینتاکد اشتباه و غیر واقعي اعلام داشته و منجر به مالیات کمتر شده باشد ، تفاوت آن با برگ قطعی مطالبه خواهد شد حتی عملکردهای قبل

۷ ممکن است برای برخی مشاغل فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م  بارگذاری نشود، که بهتر است تا ۲۵ خرداد صبر کنند بعدا اقدام لازم را انجام دهند.

۸. اظهارنامه تعاملی یا پیش فرض فقط برای گروه های دوم و سوم که فروش آنها بیش از ۱۸ و ۳۶ میلیارد تومان باشد ، بارگذاری می شود و صاحبان مشاغل گروه اول بالاتر از  حد نصاب ۱۸ و ۳۶ میلیارد و همچنین ۹ شغل گروه اول بر اساس نوع فعالیت، باید اظهارنامه عادی بدهند

۹ . مالیات پیشنهادی موضوع تبصره ماده ۱۰۰ و  اظهارنامه پیش فرض با تعدیلات و تخفیفات لازم با توجه به ماهیت هر شغل بوده و کمتر از روش تعیین مالیات به صورت عادی خواهد بود لذا مودیان تشویق می شوند به استفاده از حکم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م و تایید مالیات تعاملی حسب مورد.

۱۰. برای مشاغل خاص مثل بنگاه های املاک و خودرو، دفاتر اسناد رسمی ، بیمه ، تعویض روغن و … هم قرار است فرم تبصره با لحاظ شدن شرایط این مشاغل بارگذاری شود لذا توصیه شود تا ۲۵ خرداد صبر کنند.

۱۱.مسیر ورود فرم تبصره ، اظهارنامه تعاملی و عادی یکی است و از سامانه مای تکس خواهد بود و در پایان کد پیامکی ارسال شده باید درج شود تا تایید و ارسال نهایی صورت گیرد تا بعدا مودی ادعا نکند که بدون اطلاع وی اطلاعات وارد شده است

۱۲. به یاد داشته باشیم مودیان متقاضی دارای هزینه های کسر از درآمد مشمول مالیات موضوع مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ ق.م.م باید اظهارنامه عادی ارسال کنند.

۱۳. قرار است هزینه اجاره پرداختی در محاسبات تعیین مالیات لحاظ شود و دو رقم مالیات با و بدون هزینه اجاره به مودی پیشنهاد شود و اگر مودی بخواهد هزینه اجاره کسر شود فعلا باید  مالیات را  تقسیط کند تا در صورت تایید هزینه اجاره توسط موجر به صورت سیستمی ، مالیات واقعی را پرداخت و از اقساط آخر کسر شود.