اخبار

◾️شناسه کالا چیست؟؟

🔹شناسه کالا یا کد کالا که به ان بارکد نیز می گویند شناسه‌ای است که به مجموعه‌ای از خصوصیات ماهیتی کالا (نظیر نوع، جنس، مدل، نام تجاری که در شرح تجاری کالا مؤثر است) تخصیص داده‌شده و با ثبت فیلدهای توصیفی در سامانه شناسه کالا توسط کاربر، صادر می‎شود.

🔹بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبه سال ۱۳۹۲، این شناسه به‌عنوان زبان مشترک و عامل شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور شناخته می‌شود.

🔹کاربرد این شناسه به‌عنوان کلید کد شناسنامه کالا می باشد و با استعلام آن از سامانه شناسه کالا، اطلاعات شناسنامه کالا در اختیار استعلام کننده قرار داده می‌شود.

🔸نحوه ی بررسی شناسه کالا : پس از ورود به سایت سامانه جامع تجارت به آدرس  www.ntsw.ir  از قسمت مربوط به استعلامات، وارد بخش پیگیری شناسه کالا شده و با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز،اقدام به پیگیری شناسه کالا نمایید.

 

باتوجه به فعال شدن ثبت شناسه اشتراک قبوض،کاربران از قسمت مدیریت پرورنده

مالیاتی و در ادامه قبوض میتوانند شناسه اشتراک قبض را ثبت نموده تا قبوض صادره آب

برق،گاز و تلفن پس از صدور توسط مرجع مربوطه از این قسمت در کار پوشه قرار گیرد.